Wykaz wybranych publikacji i programów
linia


powrót do głównej stronyKierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Połońskiego
Wydawnictwo SGGW 2009
Cena: 35 zł

kpi_okładka

Informacje o sprzedaży wysyłkowej - www.wydawnictwosggw.pl

linia

Spis treści

Wstęp …4

1 Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie …6
1.1 Pojęcie budowlanego procesu inwestycyjnego …6
1.2 Klasyfikacja obiektów budowlanych i ich udział w gospodarce narodowej …9
1.3 Specyfika procesu inwestycyjnego w budownictwie ... 10
1.4 Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego i cyklu życia inwestycji …14
1.5 Aspekty prawne procesu inwestycyjnego w budownictwie …19
1.6 Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego …21
1.6.1 Wprowadzenie …21
1.6.2 Bezpośredni uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego …21
1.6.3 Nadzór budowlany …26
1.6.4 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ... 30
1.7 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa budowlanego ... 33

2 Planowanie i kontrola budowlanego procesu inwestycyjnego ... 38
2.1 Wprowadzenie do zarządzania projektami ... 38
2.1.1 Planowanie projektu i zarządzanie nim ... 38
2.1.2 Czynniki decydujące o powodzeniu lub porażce projektu ... 41
2.2 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami ... 43
2.2.1 Narzędzia usprawniające obieg informacji ... 43
2.2.2 Systemy specjalistyczne ... 45
2.2.3 Kryteria oceny dostępnych pakietów ... 49
2.3 Program Microsoft Project ... 53
2.3.1 Wprowadzenie ... 53
2.3.2 Budowa sieci zależności i definiowanie danych do analizy czasu ... 54
2.3.3 Struktura hierarchiczna projektu SPP ... 58
2.3.4 Definiowanie zasobów ... 61
2.3.5 Analiza zasobów ... 63
2.3.6 Analiza kosztów ... 68
2.3.7 Dokumentowanie danych i wyników analiz ... 70
2.3.8 Dodatkowe opcje programu ... 71
2.4 Kontrola realizacji obiektu i weryfikacja harmonogramu ... 71
2.4.1 Potrzeba kontroli realizacji obiektu ... 71
2.4.2 Kontrola realizacji projektu z wykorzystaniem programu MS Project ... 73
2.5 Ryzyko przedsięwzięcia ... 81
2.5.1 Zarys nauki o ryzyku ... 81
2.5.2 Kategorie ryzyka 82
2.5.3 Miary ryzyka w analizie ilościowej i jakościowej ... 84
2.5.4 Zarządzanie ryzykiem ... 86
2.5.5 Reakcje na ryzyko ... 91
2.5.6 Przykład analizy ryzyka czasu trwania realizacji wybran... 96

3 Podstawowe zasady udzielania zamówień ... 102
3.1 Zamówienia publiczne ... 102
3.1.1 Zakres stosowania ... 102
3.1.2 Kwoty progowe ... 103
3.1.3 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia ... 104
3.1.4 Zamawiający i wykonawca ... 106
3.1.5 Formy udzielania zamówień publicznych ... 106
3.1.6 Oferta przetargowa ... 110
3.1.7 Urząd Zamówień Publicznych ... 112
3.1.8 Środki ochrony prawnej ... 113
3.1.9 Wadium ... 114
3.1.10 Uwagi o błędach w procedurze zamówień publicznych ... 115
3.2 Zamówienia według specyfikacji FIDIC ... 117
3.2.1 Wprowadzenie ... 117
3.2.2 Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów ... 118
3.2.3 Procedury przetargowe FIDIC ... 119
3.2.4 Wzory warunków kontraktowych wg FIDIC ... 121
3.2.5 Inżynier kontraktu ... 123
3.3 Zamówienia niepubliczne ... 124

4 Zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa ... 126
4.1 Warunki finansowania inwestycji ... 126
4.2 Przekazywanie środków budżetowych ... 129
4.3 Zmiana wartości kosztorysowej inwestycji ... 130
4.4 Rozliczenie inwestycji ... 131

5 Kalkulacja planowanych kosztów robót budowlanych ... 133
5.1 Planowane koszty robót budowlanych ... 133
5.2 Planowane koszty prac projektowych ... 134
5.2.1 Formuła obliczania planowanych kosztów prac projektowych ... 134
5.2.2 Wskaźnik procentowy ... 134

6 Kosztorysy budowlane ... 137
6.1 Rodzaje kosztorysów ... 137
6.2 Podstawy sporządzania kosztorysów ... 138
6.3 Kosztorysy sporządzane przez wykonawcę ... 145
6.3.1 Metody kalkulacji kosztorysowej ... 145
6.3.2 Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej ... 146
6.3.3 Podstawy cenowe kalkulacji szczegółowej ... 147
6.3.4 Forma i zawartość kosztorysu ... 151
6.4 Kosztorysy sporządzane przez inwestora ... 163
6.4.1 Kalkulacja kosztorysowa ... 163
6.4.2 Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej ... 164
6.4.3 Ustalanie jednostkowych nakładów rzeczowych ... 165
6.4.4 Wycena jednostkowych nakładów rzeczowych ... 166
6.4.5 Części składowe kosztorysu inwestorskiego ... 166
6.5 Programy do kosztorysowania ... 167
6.6 Przykład kosztorysu ofertowego ... 175
6.6.1 Przykład kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową ... 175
6.6.2 Przykład kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną ... 181

7 Bariery procesu inwestycyjnego ... 184

8 Słownik terminów i skrótów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym ... 187

9 Literatura ... 199

do góry     powrót do głównej strony